• Σκορ 0.0
  • : Αυγ 2020
  • Επεισόδια: 6
  • Ακόλουθοι: 14
  • Κατάταξη #8644
  • Τρέχων
  • Netflix
  • Τετάρτη στο 3

Σεζόν:

Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να επισημάνετε τα επεισόδια ως παρακολουθημένα. Σύνδεση ή% {sign_up_link}.

Σεζόν 1
1x1
Essential Oils
Episode overview
Ημερομηνία προβολής
Αυγ 12, 2020
Once fringe but now at the center of billion-dollar multilevel marketing companies, plant extracts can help us cope with anxiety. Are they a remedy?
1x2
Tantric Sex
Episode overview
Ημερομηνία προβολής
Αυγ 12, 2020
Sexual healing releases energy and improves intimacy, advocates say. But accusations of abuse and cultural appropriation have dogged the practice.
1x3
Builking Up with Breast Milk
Episode overview
Ημερομηνία προβολής
Αυγ 12, 2020
Bodybuilding is just one reason why some adults are pumped to drink so-called "liquid gold". Yet is breast milk sharing considered safe - or ethical?
1x4
Fasting
Episode overview
Ημερομηνία προβολής
Αυγ 12, 2020
Fasting has vaulted beyond weight loss as biohackers have used it to optimize body and mind and enhance healing. But the practice holds real dangers.
1x5
Ayahuasca
Episode overview
Ημερομηνία προβολής
Αυγ 12, 2020
Once reserved for Indigenous shamans, this powerful hallucinogen draws those hoping to unlock trauma and quell addiction. Can it also cause psychosis?
1x6
Bee Sting Therapy
Episode overview
Ημερομηνία προβολής
Αυγ 12, 2020
Expensive and labor-intensive bee venom promises to soften wrinkles and treat chronic Lyme disease. But do the risks outweigh the rewards?

Εάν υπάρχουν επεισόδια ή banners που λείπουν (και υπάρχουν στο TheTVDB), μπορείτε να ζητήσετε μια αυτόματη πλήρη ενημέρωση σειράς:

Ζητήστε ενημέρωση σειράς

Αν σας αρέσει αυτή η σειρά, μπορεί επίσης να απολαύσετε: